Controle bij de Nationale Bank bij lenen zonder bank

Banken zullen bijna steeds een controle uitvoeren bij de Nationale Bank, om na te gaan of en welke kredieten u al heeft.

Maar u houdt er best rekening mee dat ook geld lenen zonder bank in een aantal van de gevallen niet vrij zal zijn van deze controle bij de Nationale Bank. Op deze manier zorgen de kredietverstrekkers er voor dat u niet teveel geld leent (en beperken zij hun risico op wanbetaling).

Deze controle bij de Nationale Bank is ook een bescherming voor uzelf, zodat voorkomen wordt dat u ook bij geld lenen zonder bank te ver in de schulden komt te zitten.

Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener (de bank, de verzekeringsonderneming, de financieringsmaatschappij) dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. U komt dan op de ‘zwarte lijst’ van wanbetalers terecht. Doordat kredietgevers verplicht zijn de lijst te raadplegen voordat ze een krediet toekennen, zult u moeilijk een nieuwe lening of een nieuw krediet kunnen krijgen.

Na vereffening van uw schuld is de kredietgever wettelijk verplicht om de betaling binnen acht dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd.