Lenen ondanks Zwarte Lijst Vermelding: Uw Opties en Richtlijnen

Lenen Ondanks Zwarte Lijst Vermelding: Uw Opties En Richtlijnen

Eens u op de zwarte lijst staat van de Centrale voor kredieten aan particulieren maakt u geen enkele kans om nog geld te kunnen lenen bij kredietverstrekkers tenzij u een eigendom (grond, huis of appartement) hebt.

Deze eigendom mag bovendien niet te zwaar belast zijn met een lopende hypotheek. Indien u hieraan voldoet dan is de kans reëel dat u een lening krijgt op basis van een hypothecaire waarborg.

Let wel. Zelfs indien u uw schulden kunt herschikken in één nieuwe grote lening met hypotheek (het in pand geven van uw eigendom), zult u per maand minder betalen, maar zal de totaliteit van uw terbetaling flink hoger zijn dan het ontleende bedrag omdat uw krediet, dus ook uw kortlopende kredieten, gespreid worden over een langere periode.

We raden u eveneens aan om bij schulden waar u geen uitkomst bij ziet een instelling erkend voor schuldbemiddeling (OCMW of CAW) op te zoeken die u kan bijstaan met uw schuldproblemen. Op de websites www.eerstehulpbijschulden.be en http://www.centrumschuldbemiddeling.be vindt u informatie over schulden, schuldinvordering, schuldhulpverlening, collectieve schuldenregeling enzoverder. U vindt er eveneens contactadressen waar u terecht kan voor (gratis) hulp. Die instanties zullen u helpen bij het opstellen van uw schuldenlijst, onderhandelen met de banken en belastingen en stellen een afbetalingsplan op.

Kan ik een kredietkaart krijgen indien ik op de zwarte lijst sta?

Indien u op de zwarte lijst staat dan kunt u geen kredietkaart bekomen bij uw bankinstelling. Een goede oplossing hiervoor is dan het gebruik van de voorafbetaalde kredietkaart of prepaid credit card. Deze kaart wordt vooraf volledig betaald, bovendien is hierbij geen controle nodig bij de Nationale Bank, meteen kunt u ook uw uitgaven onder controle houden.

Kan ik dan echt geen lening aangaan?

Toch wel. Bij Ferratum maakt het niet uit of u op de zwarte lijst staat.

gratis, zonder verplichtingen