Lenen.be

Lenen.be is een onderdeel van Silver Finance NV/SA. Bij deze website kunt u terecht voor leningen tussen € 1.500 en € 75.000.

U kunt eveneens bij hen terecht indien u al verschillende leningen bij een andere kredietverlener lopen hebt. Lenen.be onderzoekt dan voor u wat de mogelijkheden zijn om uw lopende leningen samen te voegen tot een nieuwe lening. Vaak levert dit een aanzienlijk lager rentepercentage op dan u gewend bent te betalen en dat scheelt dus aanzienlijk in de kosten.

Procedure

Vanaf het moment dat uw reactie bij hen wordt geregistreerd, sturen ze u direct via e-mail een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen. Hoe sneller u hierop reageert hoe eerder ze u de uitslag van uw aanvraag kunnen meedelen. In het algemeen geldt dat na het compleet invullen van uw aanvraag u binnen de 2 uur het antwoord mag verwachten.

Let op. Wanneer u in het verleden gedurende een periode van langer dan 3 maanden achterstallig bent geweest in de terugbetaling van uw lening staat u genoteerd op de zwarte lijst. Indien u genoteerd staat op deze ‘zwarte lijst’ kunnen ze u helaas niet van dienst zijn.

Alle kosten voor de lening zijn inbegrepen in het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) oftewel de rente die over het kredietbedrag in rekening wordt gebracht. U dient buiten uw maandelijkse last geen enkele andere kost te betalen.

De terugbetaling van de kredietovereenkomst gebeurt met behulp van een bestendige opdracht. Zo verzekert u er zich van dat u altijd tijdig aan uw verplichting voldoet. Een goede tip, controleer dit steeds, u zou niet de eerste zijn van wie de bestendige opdrachten verdwijnen of geblokeerd raken door allerlei oorzaken die niets met u te maken hebben.

Ook zelfstandigen kunnen terecht bij Lenen.be. Er zijn evenwel 2 voorwaarden:

  • U bent langer dan 2 jaar zelfstandig
  • U bent in het bezit van een aanslagbiljet inkomstenbelasting van een volledig boekjaar.

Indien u een tijdelijk dienstverband heeft, kan u enkel bij Lenen.be terecht indien u in uw familie- of kennissenkring iemand met een vast dienstverband bereid vindt om samen met u de overeenkomst aan te gaan. Wij raden dit echter ten stelligste af.

Werkt u op basis van een interim contract, dan moet de periode zeker langer dan 2 jaar zijn.

U kunt bij lenen.be terecht vanaf het moment dat

  1. U meerderjarig bent (18 jaar)
  2. U in vast dienstverband bent tewerkgesteld
  3. U een anciënniteit van tenminste 1 jaar heeft.

De leeftijdsgrens is vastgelegd op 75 jaar.

De online aanvraagmodule

De online aanvraagmodule bij lenen.be zit heel simpel ineen.

U geeft aan hoeveel u wenst te lenen, pas de aflostijd aan en krijgt meteen te zien hoeveel u dit zal kosten.

Vul daarna het vrijblijvende aanvraagformulier voor een lening op afbetaling in en klik op ‘Versturen’.

Een medewerker van lenen.be belt u zo spoedig mogelijk op in verband met uw lening.

Zo kan uw aanvraag volledig met u doorgenomen worden.