Uit wat bestaat een lening via een notaris?

Uit wat bestaat een lening via een notaris?

Wanneer u een leningsovereenkomst sluit dan zijn er verschillende zaken die ook in de notariële akte zijn opgenomen. Zo zal er in te vinden zijn aan welke rentevoet u leent , of u een levensverzekering heeft, …

Ons advies: Vraag uw bankinstelling steeds om een document met alle voorwaarden van de lening. Lees alles zelf na, u zou niet de eerste zijn die meer oog voor detail heeft dan de notaris zelf.

Waarvan hangt de hoogte van de rentevoet af?

De rentevoet kan vast of veranderlijk (variabel) zijn. Hoe hoog de rentevoet is, hangt af van het economisch klimaat op dat ogenblik. Hoe slechter de economische toestand hoe hoger de rentevoet vaak zal zijn. De rentevoet hangt ook af van een relatie met de bankinstelling. Bent u gekend als een trouwe spaarder of niet, en bent u een goede of minder goede cliënt.

Andere zaken die de rentevoet kunnen bepalen zijn uw beroep (goed betaalde beroepen hebben een steentje voor), uw gezinslast, of omdat u in aanmerking komt voor een sociale lening. Daarnaast zal de hoogte van de rente eveneens afhangen van de grootte van het geleend bedrag in verhouding tot de waarde van uw onroerend goed (hoe groter het verschil tussen beide hoe beter). Verder zult u ook een gunstige rentevoet verkrijgen wanneer u de lening samen met een levensverzekering afsluit.

Gouden tip: Ga steeds bij verschillende bankinstellingen langs om over de rentevoet te onderhandelen. U kan aangenaam verrast worden.

Zoals eerder vermeld kan de rentevoet vast of veranderlijk (variabel) zijn. Bij een variabele rentevoet komt u overeen dat de rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet.

Gelukkig zorgt de wet ervoor dat u als ontlener beschermd bent tegen al te grote schommelingen. Zo moeten alle leningscontracten een maximale en een minimale intrestvoet vermelden. Ook moet de aanpassing op vaste tijdstippen gebeuren met een maximum van één keer per jaar. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan. Gedurende de eerste 3 jaar kan er trouwens hooguit een verhoging plaatsvinden van 2%.

Uw lening kan goedkoper uitvallen dan voorzien, ze kan echter ook duurder uitvallen. Het is daarom niet te verbazen dat de variabele rente doorgaans lager is dan de vaste rente op dat ogenblik.

De levensverzekering

Stel, u heeft een lening afgesloten en u bent de enige kostwinner. Maar u komt plots te overlijden. Net om aan zo’n situatie het hoofd te bieden kan u een verzekering aangaan, een levensverzekering. U betaalt hierbij een premie aan de verzekeringsmaatschappij, die als tegenprestatie de lening volledig of gedeeltelijk terugbetaalt als u sterft vooraleer alles volledig werd afbetaald.

Let wel, bij een levensverzekering gaat de verzekeringsmaatschappij een bedrag uitbetalen ofwel tijdens de duur van de lening, wanneer u overlijdt; ofwel bij het einde van de lening, als u nog in leven bent.