Wat is de Fiscale Aftrek voor Hypothecaire Kredieten in 2023?

Wat is de Fiscale Aftrek voor Hypothecaire Kredieten in 2023?

De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten in België is complex en regionaal bepaald, en varieert afhankelijk van het jaar waarin de lening werd afgesloten. Hier is een overzicht van de huidige regelingen voor 2023, gebaseerd op verschillende bronnen:

 1. Eigen Woning:
  • Voor een eigen woning kan belastingvoordeel worden genoten in het kader van de woonbonus, het bouwsparen, of het langetermijnsparen​1​.
  • De regelgeving is regionaal bepaald, en het jaar waarin de lening werd afgesloten bepaalt het mogelijke fiscale voordeel. In Vlaanderen bijvoorbeeld, blijft de woonbonus behouden als deze al vóór 2020 werd genoten en er niets aan de lening wordt gewijzigd​1​.
  • Kapitaalaflossingen en interesten van een hypothecair krediet samen met de premies van de bijhorende schuldsaldoverzekering kunnen in aanmerking komen voor de woonbonus (of chèque habitat in Wallonië), afhankelijk van het gewest waar je woont en het jaar van het hypothecair krediet​1​.
 2. Ander Vastgoed dan de Gezinswoning:
  • Een tweede woning kan nog steeds een belastingvoordeel opleveren in het stelsel van het (federale) langetermijnsparen, hoewel dit fiscale voordeel mogelijk wordt afgeschaft vanaf 2024​1​.
  • Als je na 1 januari 2024 een lening afsluit voor de aankoop of verbouwing van bijvoorbeeld een tweede woning, zal dit geen belastingvoordeel meer opleveren. Maar als je vóór 2024 een lening hebt afgesloten, is een fiscale bonus nog steeds mogelijk en behoud je het belastingvoordeel ook na 1 januari 2024​1​.
 3. Vastgoed in het Buitenland:
  • Sinds aanslagjaar 2022 wordt het kadastraal inkomen gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten. De belasting is gebaseerd op dit kadastraal inkomen als het vastgoed persoonlijk wordt gebruikt of verhuurd aan een privépersoon. Als het vastgoed wordt verhuurd aan een bedrijf of aan iemand die het professioneel gebruikt, wordt de belasting gebaseerd op de werkelijke huurinkomsten​1​.

Het is belangrijk om te noteren dat de fiscale regels regionaal kunnen verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië, en Brussel​2​​3​. Het wordt sterk aangeraden om een financieel adviseur te raadplegen om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten in jouw specifieke situatie.

Welke soorten leningen zijn er fiscaal aftrekbaar in België?

In België zijn er verschillende soorten leningen die fiscaal aftrekbaar zijn, afhankelijk van het doel van de lening en andere voorwaarden. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

 1. Hypothecaire Leningen: Voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning. De fiscale aftrekbaarheid varieert per gewest.
 2. Groene Leningen: Voor energiebesparende investeringen in je woning, zoals zonnepanelen of isolatie.
 3. Investeringsleningen voor Zelfstandigen: Leningen voor de aankoop van bedrijfsmiddelen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.
 4. Autoleningen: Alleen aftrekbaar als de auto wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden.
 5. Studieleningen: In sommige gevallen zijn leningen voor hoger onderwijs fiscaal aftrekbaar.
 6. Persoonlijke Leningen: Over het algemeen niet fiscaal aftrekbaar, tenzij ze worden gebruikt voor specifieke investeringen die in aanmerking komen voor fiscale voordelen.
 7. Leningen voor de Aankoop van Aandelen: Deze zijn meestal niet fiscaal aftrekbaar, maar de interesten kunnen soms wel worden afgetrokken van de ontvangen dividenden.
 8. Renovatieleningen: Afhankelijk van het type renovatie en de voorwaarden kunnen deze leningen fiscaal aftrekbaar zijn.
 9. Overbruggingskredieten: Meestal niet fiscaal aftrekbaar, tenzij ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 10. Startersleningen voor Ondernemers: Deze zijn vaak fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van de voorwaarden en het doel van de lening.