Wanneer krijg u moeilijk een lening?

Voor sommige mensen is het niet bepaald makkelijk om een lening te bekomen, zelfs al staan ze niet op de zwarte lijst van de Nationale Bank. En eerlijk gezegd is dit een goede zaak gezien deze groepen vaak niet eens in staat zijn om een lening deftig terug te betalen.

Het gaat hierbij niet om discriminatie maar eerder om een maatregel om bepaalde groepen uit de samenleving te beschermen tegen het zich nodeloos in schulden te steken.

In volgende gevallen is het echt moeilijk een lening te bekomen:

  • Ouder dan 70j
  • Alleenstaande werklozen
  • Zwartwerkers die geen loonfiche kunnen voorleggen
  • Personen op  de zogenaamde zwarte lijst bij de Nationale Bank