Zwarte lijst geen bezwaar bij Ferratum

Zwarte lijst geen bezwaar bij Ferratum

Wilt u in België een lening verkrijgen dan is het belangrijk dat u niet voorkomt op de zwarte lijst van de Nationale Bank. Elke kredietaanvraag wordt dus getoetst aan die fameuze zwarte lijst. De Nationale Bank registreert op de zwarte lijst alle kredieten en hypothecaire leningen die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden werden aangegaan maar waarvan de ontlener langer dan 3 maanden in gebreke is met terugbetalen. De ontlener wordt daarom als wanbetaler aangemerkt.

Tot dusver was het in België niet mogelijk om een lening aan te gaan als men op de zwarte lijst vermeld stond. Maar dat is nu verandert. Het Finse kredietbedrijf Ferratum verstrekt ook een minilening aan personen die op de zwarte lijst van de Nationale Bank voorkomen. Ofschoon het gemiddelde leenbedrag voor een dergelijk krediet bij Ferratum 50 tot 500 euro bedraagt, kan een lening tot maximaal 1000 euro bij Ferratum nog als minilening worden aangemerkt.

Ferratum verbindt een aantal voorwaarden aan haar minilening die het risico dat uitgeleende gelden niet worden terugbetaald, tot een minimum moeten reduceren:

  • om toetsing aan de zwarte lijst van de Nationale Bank te ontlopen, kent de lening maar een looptijd van ten hoogste 30 dagen
  • de geldnemer is geen rente maar behandelkosten verschuldigd. De hoogte daarvan is gerelateerd aan het geleende bedrag en kan behoorlijk oplopen.

Ferratum behoort in Finland tot één van de meest succesvolle kredietinstellingen en is in verschillende landen inmiddels marktleider op het gebied van dit kredietconcept. Vraag nu een lening aan bij Ferratum.

gratis, zonder verplichtingen