Ik kan mijn schulden niet betalen, wat nu?

Ik kan mijn schulden niet betalen, wat nu?

Kunt u uw schuld alsnog niet betalen dan is er sprake van een niet-geregulariseerde wanbetaling. In dat geval blijft u gedurende 10 jaar (!!) vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling op de zwarte lijst. In dit geval raden we u aan om een professionele schuldbemiddelaar in te schakelen die via allerlei (draconische) maatregelen uw huishoudeconomie terug op de rails zal proberen te krijgen.

We raden u eveneens aan om bij schulden waar u geen uitkomst bij ziet een instelling erkend voor schuldbemiddeling (OCMW of CAW) op te zoeken die u kan bijstaan met uw schuldproblemen. Op de websites www.eerstehulpbijschulden.be en http://www.centrumschuldbemiddeling.be vindt u informatie over schulden, schuldinvordering, schuldhulpverlening, collectieve schuldenregeling enzoverder. U vindt er eveneens contactadressen waar u terecht kan voor (gratis) hulp. Die instanties zullen u helpen bij het opstellen van uw schuldenlijst, onderhandelen met de banken en belastingen en stellen een afbetalingsplan op.

Valt u zonder werk of inkomen, of zit u verwikkeld in een echtscheiding dan kan u om een collectieve schuldenregeling vragen. Dit is een procedure waarbij de rechter een advocaat aanstelt als schuldbemiddelaar. Bij deze regeling word u beschermd tegen u schuldeisers en zal u over een vast inkomen mogen blijven beschikken om verder te leven en zal u uw schulden beetje bij beetje afbetalen. Alle schulden worden namelijk bevroren en soms worden er zelfs schulden kwijtgescholden.

Verder is het belangrijk deze zaken voor ogen te houden wilt u uit uw benarde financiële situatie raken:

  • u moet eerlijk en oprecht over uw financiële toestand vertellen aan de schuldbemiddelaar
  • u moet inzien dat u fout gebudgetteerd hebt
  • u moet inzien dat u het roer moet omgooien en zuiniger moet leven
  • u moet dankzij uw tweede kans uw financiële toestand terug op punt kunnen stellen
  • u moet minder betalen dan voorheen

Kan ik dan echt geen lening aangaan?

Toch wel. Bij Ferratum maakt het niet uit of u op de zwarte lijst staat.

gratis, zonder verplichtingen