Essentiële Tips voor Geld Lenen: Een Gids voor Slimme Kredietverstrekking

Essentiële Tips voor Geld Lenen: Een Gids voor Slimme Kredietverstrekking

Lenen is ingebakken in onze manier van leven. In tegenstelling tot de meeste andere landen bezitten vele Belgen een eigen huis en hebben ze een eigen wagen. Maar hoedanook moet u enkele zaken in het oog houden wanneer u geld wilt lenen.

Op tijd aflossen!

Zorg ervoor dat u de lening op tijd aflost. Indien u dit niet doet wordt dit geregistreerd bij het Nationale Bank België (NBB-toetsing) en wordt het in de toekomst erg lastig om een andere lening af te sluiten. Hypotheek verstrekkers kijken hier ook naar!

Nooit lenen om af te lossen

Heeft u ergens anders een lening lopen die afgelost moet worden? Probeer dit dan nooit op te lossen door een nieuwe lening af te sluiten. Op die manier bent u misschien tijdelijk uit de brand, maar stapelen de kosten die u uiteindelijk moet betalen zich op, met grotere gevolgen van dien. Probeer in dergelijke gevallen toch de lening af te lossen met eigen geld.

Alles op papier zetten

Als u geld leent aan familie of u leent geld van een familielid, is het zaak om het een en ander goed te regelen. Lenen van familie of kennissen heeft vaak ruzies ten gevolge. Zet in ieder geval alles wat u afspreekt zwart op wit. Leg vast hoeveel er is geleend tegen welke rente, wanneer en op welke manier de lening moet worden terugbetaald. De overeenkomst moet worden gedateerd en door leningnemer en leninggever worden ondertekend.

Beiden moeten een exemplaar van de leenovereenkomst krijgen. Ga als het om een groot bedrag gaat naar de notaris om een officiële leenovereenkomst te laten opmaken. Spreek een redelijke rentevergoeding af want als die te laag is in verhouding tot de gebruikelijk rente die banken in rekening brengen zal de belastinginspectie er vanuitgaan dat de minder betaalde rente een schenking is. Daarover ben u schenkingsrecht verschuldigd. Er gelden wel bepaalde jaarlijkse vrijstellingen, afhankelijk van u (familie)relatie tot de `schenker’.

Bereken zelf hoeveel u nodig heeft om rond te komen per maand

Ga zelf na hoeveel u effectief nodig heeft om rond te komen per maand. Hou hierbij ook rekening met jaarlijkse kosten zoals verzekeringen, afrekeningen van electriciteit en dergelijke. Bepaal aan de hand van deze gegevens hoeveel u maximum kunt besteden aan de terugbetaling van leningen en zorg dat u die maandelijkse aflossing nooit overschrijdt.

Koop geen consumentenproducten met leningen

Als u een huis wilt kopen is een hypothecaire lening niet eens zo’n slecht idee. Maar het is allesbehalve een goed idee om uw meubelen, uw TV en uw vakanties op krediet te kopen. Dit zijn producten die allesbehalve noodzakelijk zijn en niet bepaald als een investering gelden.

Vertel steeds welke leningen u nog hebt

Laat de kredietgever steeds weten of en welke leningen u nog hebt. Teveel lenen is voor niemand goed en kan uw leven grondig verpesten.

Leen nooit op te lange termijn

Hoewel de maandelijkse aflossing lager is, zal een verdubbeling bijvoorbeeld van de looptijd van uw lening logischerwijze ook een grote extra kost betekenen die ook moet afbetalen, weliswaar in kleinere maandelijkse schijven. Wees u hiervan steeds bewust en reken zorgvuldig uit of een kortere termijn niet gunstiger is voor u.

Past de maandelijkse aflosverplichting in uw budget?

Een lening geeft een maandelijkse aflosverplichting. Past dat in uw budget? Bereken uw inkomsten en uitgaven. Zo ziet u welk bedrag u overhoudt voor de aflossing. Blijft er niets over, dan moet u bezuinigen. Lukt dat niet dan kan u eventueel een lagere maandelijkse aflosverplichting verkrijgen door deze op een langere termijn te zetten. Let op, langer lenen, kost meer op termijn.

Beter is te bekijken of u de aankoop eventueel kunt uitstellen. Misschien is een reparatie te verkiezen boven een vervanging.

Leen niet te lang wanneer u een inkomensdaling verwacht

Gaat u op pensioen, bestaat de kans dat u werkloos wordt of arbeidsongeschikt? Dan is het echt niet verstandig om een lening met een lange looptijd af te sluiten.

Leen niet te lang wanneer u hogere kosten verwacht

Krijgt u binnenkort te maken met hogere kosten (onderhoud aan uw woning, schoolgaande kinderen, …)? Controleer dan of uw budget nog voldoende ruimte heeft om een lening af te sluiten.

Een lening mag niet langer duren dan de periode dat u uw aanschaf gebruikt

Zorg dat de lening die u wilt afsluiten niet langer loopt dan de periode dat u uw aanschaf gebruikt. Dus: een lening voor een auto die u vijf jaar gebruikt, moet u ook binnen vijf jaar kunnen afbetalen. Kan dat niet, leen dan niet of een lager bedrag, of koop gewoon een goedkopere auto.

Bijkomend is het aangeraden om bij een nieuwe wagen steeds een omnium verzekering af te sluiten ten einde het risico te dekken van compleet verlies van de wagen. U zou heus niet de eerste zijn die zijn/haar wagen na de eerste dag in de prak rijdt en nog jaren mag afbetalen voor de aankoop van de nieuwe bolide.

Twijfelt u? Spaar dan eerst een testbedrag

Heeft u twijfels of u een lening kunt afbetalen? Spaar dan eerst elke maand een vast bedrag zodat u kunt kijken of u wel degelijk een lening kunt aflossen. Lukt dat niet, sluit dan zeker geen lening af.

Betaal steeds eerst de openstaande leningen

Betaal bij het ontvangen van je salaris eerst de leningen van de maand. Op deze manier voorkomt u een achterstand. U heeft meteen ook een idee hoeveel u nog kunt besteden.

Geld lenen is geen geld verdienen

Sommigen denken dat je rijk kunt worden met geld te lenen. Integendeel, geld lenen of krediet opnemen is geen bron van nieuwe of bijkomende inkomsten. Geld lenen kost geld.

Werkeloos? Dan kunt niet (of nauwelijks) lenen

Voor werklozen en mensen zonder loonfiche is het erg moeilijk om een lening te bekomen.   Immers;  een lening kunnen we enkel toestaan als de kredietnemer over voldoende inkomsten beschikt om de lening en zijn kredieten correct terug te betalen;  zonder problemen. Een goede betaler te worden dus.

U staat op de zwarte lijst?

Staat u vermeld op de zwarte lijst van de nationale bank, dan is een lening eventueel mogelijk in de vorm van een hypothecaire waarborg. Maar veel instanties zullen u niet willen opnemen als klant.