Hoe raak ik van de zwarte lijst van de Nationale Bank?

Hoe raak ik van de zwarte lijst van de Nationale Bank?

Een belangrijk punt is eerst en vooral te weten waarom u op de zwarte lijst bent beland. Leeft u boven uw stand? Heeft u uitgaven die u niet hoeft te doen? Eens u weet waaraan u uw hudige situatie te ‘danken’ heeft kunt u aan de slag om u eruit te werken.

We raden u eveneens aan om bij schulden waar u geen uitkomst bij ziet een instelling erkend voor schuldbemiddeling (OCMW of CAW) op te zoeken die u kan bijstaan met uw schuldproblemen. Op de websites www.eerstehulpbijschulden.be en http://www.centrumschuldbemiddeling.be vindt u informatie over schulden, schuldinvordering, schuldhulpverlening, collectieve schuldenregeling enzoverder. U vindt er eveneens contactadressen waar u terecht kan voor (gratis) hulp. Die instanties zullen u helpen bij het opstellen van uw schuldenlijst, onderhandelen met de banken en belastingen en stellen een afbetalingsplan op.

Valt u zonder werk of inkomen, of zit u verwikkeld in een echtscheiding dan kan u om een collectieve schuldenregeling vragen. Dit is een procedure waarbij de rechter een advocaat aanstelt als schuldbemiddelaar. Bij deze regeling word u beschermd tegen u schuldeisers en zal u over een vast inkomen mogen blijven beschikken om verder te leven en zal u uw schulden beetje bij beetje afbetalen. Alle schulden worden namelijk bevroren en soms worden er zelfs schulden kwijtgescholden.

Verder is het belangrijk deze zaken voor ogen te houden wilt u uit uw benarde financiële situatie raken:

  • u moet eerlijk en oprecht over uw financiële toestand vertellen aan de schuldbemiddelaar
  • u moet inzien dat u fout gebudgetteerd hebt
  • u moet inzien dat u het roer moet omgooien en zuiniger moet leven
  • u moet dankzij uw tweede kans uw financiële toestand terug op punt kunnen stellen
  • u moet minder betalen dan voorheen

Om effectief van de zwarte lijst te raken moet u de achterstand betalen en dan één jaar wachten tot u definitief van de zwarte lijst bent. De kredietgevers moeten namelijk ook de evolutie van het debetsaldo en de eventuele regularisatie van het contract aan de NBB laten weten. In dit geval is er sprake van een geregulariseerde wanbetaling. Het is echter niet omdat u van deze zwarte lijst bent dat u opnieuw in aanmerking zal komen voor een nieuw krediet. Het toont echter wel aan dat u uw kredietprobleem wenst aan te pakken.

Ik sta onterecht op de zwarte lijst van de NBB, wat nu ?

Vindt u dat u onterecht op de zwarte Lijst staat van de NBB, dan kunt u klacht indienen bij de inspectie van de FOD economie. U kunt dit schriftelijk via het adres Koning Albert II-laan 16,1000 Brussel of per email op het adres eco.inspec.fo@economie.fgov.be. Bellen kan ook op het nummer 02 277 54 84. Online kunt u op deze website terecht voor meer info:  http://statbel.fgov.be/nl/geschillen.

Ben u  op de lijst terecht gekomen door oplichting of misbruik (een schriftvervalser, iemand die u identiteitsgegevens heeft gebruikt om een krediet af te sluiten) leg dan meteen klacht neer bij de politie en neem contact op met de bank die uw gegevens aan de Centrale heeft bezorgd.

Kan ik echt geen lening aangaan zelfs al sta ik op de zwarte lijst?

Toch wel. Bij Ferratum maakt het niet uit of u op de zwarte lijst staat.

gratis, zonder verplichtingen