De befaamde zwarte lijst van de Nationale Bank

De befaamde zwarte lijst van de Nationale Bank

Geschat wordt dat zowat 450.000 landgenoten momenteel op de “zwarte lijst” staan van de Centrale voor kredieten aan particulieren met een gezamenlijke schuld van om en bij de 2,7 miljard euro. De grootste betalingsachterstand is te vinden bij de leningen op afbetaling, gevolgd door  woonkredieten en de kredietopeningen. Exacte gegevens bestaan hier helaas nog niet voor het jaar 2012. Deze lijst zal wegens de economische crisis uiteraard nog groeien.

Hoge cijfers, inderdaad, maar het toont ook aan dat de overgrote meerderheid van de kredietnemers geen grote betalingsachterstanden heeft en wel alles kan afbetalen mits het strikt volgen van de tips die we geven om slim te lenen. In 2008 stonden er bijvoorbeeld 4.807.023 verschillende personen op de lijst van de Kredietcentrale samen goed voor 7.903.687 overeenkomsten. Daarvan stonden toen 344.072 personen op de zwarte lijst vanwege een betalingsachterstand.

Via de lijst probeert de NBB te vermijden dat mensen putten delgen door er nieuwe te slaan en zich zo steeds dieper in de schulden werken. Met andere woorden, lenen om andere leningen te kunnen betalen. An sich is de opstelling van deze lijst dus eerst en vooral bedoeld als een bescherming van de consument.

Wanneer kom ik terecht op die zwarte lijst ?

U komt terecht op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren indien u uw kredieten 3 maanden na vervaldag nog niet hebt aangezuiverd en u dus een wanbetaler bent. Vanaf het moment dat er in de aflossing van uw lening een achterstand is ontstaan van 3 maanden zijn alle kredietinstellingen verplicht deze achterstallige betalingen aan de Nationale Bank (NBB) mee te delen. De Nationale Bank registreert namelijk sinds 2003 alle kredieten aan particulieren in de Centrale voor kredieten aan particulieren via een witte en een zwarte lijst. Van iedere klant die een consumentenlenig of een woonkrediet tekent, moet de betrokken bank binnen de 2 dagen de identiteit en de contractgegevens  doorgeven aan de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Een kredietinstelling kan deze lijst (betalend) raadplegen bij de Nationale Bank (NBB). Op deze lijst staat welke financiële verplichtingen een consument heeft en er staat eveneens in vermeld of de kandidaat-kredietnemer zijn lening correct afbetaald.

Kan ik dan echt geen lening aangaan?

Toch wel. Bij Ferratum maakt het niet uit of u op de zwarte lijst staat.

gratis, zonder verplichtingen