Schuldsaldo- en levensverzekering

Wat als ik kom te overlijden terwijl ik mijn lening nog niet heb afbetaald? In een dergelijke situatie worden de wettelijke richtlijnen gevolgd die hiervoor zijn vastgesteld. Het is evenwel mogelijk om uw nabestaanden in die voor hen toch al moeilijke periode de financiële beslommeringen te besparen door te kiezen voor een schuldsaldoverzekering die garant staat voor de inlossing van uw krediet. Of u kunt kiezen voor een levensverzekering.

De schuldsaldoverzekering

Deze schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar over het algemeen wel aanbevolen bij het afsluiten van een hypothecair krediet.

De schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van het hele kapitaal of een deel ervan, afhankelijk van hoeveel je verzekerd hebt, en dit in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract. Tijdens de looptijd van het contract neemt het uit te keren kapitaal geleidelijk af, evenredig met het afbouwen van het openstaand saldo van het af te betalen kapitaal. Heel belangrijk om weten is dat de schuldsaldoverzekering alleen de financiële gevolgen dekt bij overlijden van de verzekerde partner.

De verzekering zal bij overlijden het openstaande saldo van je lening uitbetalen, niet aan de familie maar rechtstreeks aan de kredietverstrekker. 
Dit geeft de kredietverstrekker een sterke waarborg. Om die reden zullen heel wat hypothecaire instellingen pas een krediet toestaan als er een schuldsaldoverzekering wordt aangegaan.

De levensverzekering

Stel, u heeft een lening afgesloten en u bent de enige kostwinner. Maar u komt plots te overlijden. Net om aan zo’n situatie het hoofd te bieden kan u een verzekering aangaan, een levensverzekering. U betaalt hierbij een premie aan de verzekeringsmaatschappij, die als tegenprestatie de lening volledig of gedeeltelijk terugbetaalt als u sterft vooraleer alles volledig werd afbetaald.

Let wel, bij een levensverzekering gaat de verzekeringsmaatschappij een bedrag uitbetalen ofwel tijdens de duur van de lening, wanneer u overlijdt; ofwel bij het einde van de lening, als u nog in leven bent.

Het verschil tussen een levensverzekering en een schuldsaldoverzekering

Een levensverzekering is anders dan een schuldsaldoverzekering, omdat een levensverzekering een vast bedrag uitbetaalt; ongeacht of men nog leeft of niet. Een schuldsaldoverzekering daarentegen komt alleen maar tussen in geval van overlijden. Bij een levensverzekering spreek je een bepaald bedrag af dat zal worden uitbetaald op een bepaalde afgesproken leeftijd of anders op het moment van overlijden.

U wilt een lening afsluiten ? Raadpleeg dan de volgende kredietverleners:

[ws_table id=”7″]