Stappen om krediet te bekomen

Stappen om krediet te bekomen

Vaak wordt de vraag gesteld waarom u zoveel vragen dient in te vullen vooraleer een kredietgever u een krediet toekent. Zou u zomaar geld lenen aan een wildvreemde? Kredietgevers doen eigenlijk niets anders. Bovendien zorgt deze info ervoor dat de kredietgever u een optimale service kan bieden en u een oplossing kan voorstellen aangepast aan uw behoeften en aan uw mogelijkheden.

Hoe een krediet aanvragen ?

U vult een kredietaanvraag online in. Op basis daarvan zal een kredietadviseur kijken of u aan de voorwaarden voldoet om een krediet te kunnen krijgen. In geval van wederzijds akkoord ondertekent u de kredietovereenkomst. U krijgt daarna een kopie van de overeenkomst en een aflossingstabel.

Kan men uw kredietaanvraag weigeren ?

Elke kredietaanvraag wordt grondig onderzocht. En dat is zowel in uw voordeel (bescherming tegen overmatige schuldenlast) als in het voordeel van de bank. Tijdens het onderzoek van uw kredietaanvraag zullen de zogoed als alle kredietgevers de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen. Wordt uw krediet geweigerd dan zal de kredietgever u hiervan op de hoogte brengen.

Kan een kredietgever een waarborg vragen ?

Ja, er bestaan verschillende soorten waarborgen die een kredietgever kan vragen.

Ben ik verplicht een zichtrekening of een ander product bij eenzelfde kredietgever te openen om een krediet te kunnen krijgen ? Neen, de toekenning van een krediet staat volledig los van het openen van een ander product. Maar, de interestvoet kan wel verschillen en gunstiger uitvallen naargelang u een ander product bij dezelfde kredietgever hebt.

Wat moet ik doen als ik het moeilijk heb om terug te betalen ?

Indien u echt problemen hebt moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw kredietverlener die samen met u een oplossing zal proberen te vinden, aangepast aan uw situatie.

Hoe kan ik een eventuele klacht indienen ?

Wanneer u en uw financiële instelling niet tot een oplossing komen, kunt u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst. U dient dan schriftelijk een aanvraag in waarbij u de Bemiddelingsdienst duidelijk en nauwkeurig inlicht over het geschil. U bezorgt de Bemiddelingsdienst ook een kopie van de volledige relevante briefwisseling met uw financiële instelling alsook een kopie van de nodige of nuttige stukken.

Enkel natuurlijke personen met klachten die hun privé-belangen betreffen, kunnen een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen. En dit alleen in geval van klachten betreffende een grensoverschrijdende betaling van ten hoogste 12.500 euro.

Let op, de Bemiddelingsdienst is onbevoegd voor een geschil:

  • betreffende het commerciële beleid van de financiële instelling
  • dat bij een rechtbank aanhangig is
  • waarvoor reeds een gerechtelijke uitspraak bestaat.

En, de Bemiddelingsdienst antwoordt niet op vragen om algemene inlichtingen.

U kan uw klacht online indienen: http://www.ombfin.be/nl/depot-plainte.html