Liberty Kredieten

Liberty Kredieten is een zakenkantoor gevestigd in Geraardsbergen dat kredieten verleent aan zowel bedrijven als particulieren wanneer men bij zijn bank of kredietverstrekker moeilijkheden ondervindt om aan een financiering te komen.

Onder bedrijven verstaat Liberty Kredieten eveneens handelaars en beoefenaars van een vrij beroep naast bedrijven en handelaars. Bij ondernemers zal men vooral een beroep doen op Liberty Kredieten wanneer de bank uw kredietaanvraag heeft geweigerd om problemen met BTW, RSZ of deurwaarders op te lossen.

Bij particulieren zal het vooral gaan om opgezegde kredieten, deurwaarders, of centralisatie van al uw kredieten.

De enige voorwaarde is….

De enige voorwaarde om bij Liberty Kredieten aan een lening te raken is eigenaar te zijn of te worden van uw woning.

Hoe gaat Liberty Kredieten te werk?

Aan de hand van een persoonlijk gesprek bij Liberty Kredieten gaat men op zoek naar de gepaste financiële oplossing voor uw probleem. Wordt uw kredietaanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een Europees Standaardinformatieblad (ESIS) met een samenvatting van de kredietvoorwaarden. Na ondertekening van het kredietaanbod, wordt dit opgestuurd naar de bank en de notaris.

Welke mogelijkheden?

Liberty Kredieten stelt 3 types kredieten voor, elk met hun eigen specificiteit.

Mensualiteitkrediet

Maandelijkse aflossing bestaat uit een deel kapitaal en een deel rente.

  • Mensualiteit = kapitaal + rente
  • Eindkapitaal = 0

Voorwaarde: U moet eigenaar zijn of worden van uw onroerend goed (appartement, woning, villa, enz.)

Overbruggingskrediet

Hier zal gedurende de looptijd enkel rente betaald worden. Op het einde zal het kapitaal hetzelfde zijn als bij de start van het krediet.

  • Mensualiteit = rente op kapitaal
  • Eindkapitaal = beginkapitaal

Voorwaarde: U moet eigenaar zijn of worden van uw onroerend goed (appartement, woning, villa, enz.)

Golden bullet

Bij dit krediet wordt er gedurende de volledige looptijd niets betaald. Op het einde van de looptijd zal het kapitaal en de rente moeten terugbetaald worden.

  • Mensualiteit = 0
  • Eindkapitaal = beginkapitaal + rente

Voorwaarde: U moet eigenaar zijn of worden van uw onroerend goed (appartement, woning, villa, enz.)