Geld lenen zonder controle bij Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

Geld lenen zonder controle bij Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

Wilt u snel geld lenen zonder gebruik te maken van een bank en wilt u daarbij een controle bij het CKP (Centrale voor Krediehttps://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren-ckpten aan Particulieren) vermijden, dan is dit mogelijk. Maar, dit betekent niet dat u zich ook met zo’n lening niet aan de betalingsafspraken moet houden.

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

Voor het CKP-bestand omvatten de gemelde inlichtingen een geheel van gegevens omtrent

 • de identificatiegegevens van de debiteur alsook de eventuele co-debiteur: het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
 • de karakteristieken van de kredietovereenkomst:
  • voor de kredietvorm: het nummer van het contract
  • voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag, het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
  • voor de kredietopeningen: het bedrag van het krediet, de datum van het afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract.
  • voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag.
 • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo.

Betaalt u de afgesproken datum uw lening niet terug dan zult u met dezelfde problemen geconfronteerd worden zoals gebeurt bij een gebrekkige betaling aan een bank.

Het is aangeraden naast de kosten ook de modaliteiten na te gaan per kredietgever. Via een gratis offerte kunt u dit perfect te weten komen.

MaatschappijKorte Info
Cofidis
 • De online aanvraagmodules voor de verschillende producten bij Cofidiszijn heel compleet.

 • U kunt bij leningen eerst de simulatie doen en daarna een vrijblijvende offerte maken.

 • De offerte zelf bestaat uit drie stappen, waar u uw persoonlijke gegevens, contactinformatie en financiële gegevens dient in te geven.


gratis, zonder verplichtingen

Buy Way
 • Bij Buy Way kunt een krediet aanvragen voor aankopen op internet, winkelpunten of geldafhalingen aan geldautomaten.

 • U kunt er ook terecht voor een kredietopening zonder kaart waarbij het geld binnen de twee werkdagen overgeschreven wordt naar uw bankrekening. De terugbetaling gebeurt in maandelijkse aflossingen.

 • U kunt er ook terecht om een lening aan te vragen waarbij u op voorhand de duur van de lening en het bedrag van de aflossing kiest.


gratis, zonder verplichtingen
Créditvite
 • De online aanvraagmodule bij Crédivite Belgium is heel eenvoudig.

 • Creditvite rond het dossier van uw lening of krediet zeer snel af, in sommige gevallen zelfs in 1 dag.

 • Alles wordt in het werk gesteld om uw lening of krediet contract zo snel mogelijk rond te krijgen, zodat het geld van uw krediet of lening binnen de kortste tijd op uw rekening wordt gestort.


gratis, zonder verplichtingenFerratum België BVBA heeft besloten om haar kredietactiviteiten in België voorlopig te staken en om momenteel geen nieuwe leningen meer aan te bieden.
Krediet ServiceKrediet Service
 • U kunt op de site zelf een simulatie maken om te berekenen wat uw maximale lening zal zijn.

 • U kunt er eveneens de maandelijkse aflossing van uw krediet berekenen.

 • Verder kunt u hen eveneens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 contacteren via de website.

Lenen.be heeft besloten om haar kredietactiviteiten in België te staken.
PaydayPayday heeft besloten om haar kredietactiviteiten in België te staken.