Geld lenen zonder controle bij Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

Wilt u snel geld lenen zonder gebruik te maken van een bank en wilt u daarbij een controle bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) vermijden, dan is dit mogelijk. Maar, dit betekent niet dat u zich ook met zo’n lening niet aan de betalingsafspraken moet houden.

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

Voor het CKP-bestand omvatten de gemelde inlichtingen een geheel van gegevens omtrent

 • de identificatiegegevens van de debiteur alsook de eventuele co-debiteur: het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
 • de karakteristieken van de kredietovereenkomst:
  • voor de kredietvorm: het nummer van het contract
  • voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag, het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
  • voor de kredietopeningen: het bedrag van het krediet, de datum van het afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract.
  • voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag.
 • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo.

Betaalt u de afgesproken datum uw lening niet terug dan zult u met dezelfde problemen geconfronteerd worden zoals gebeurt bij een gebrekkige betaling aan een bank.

Het is aangeraden naast de kosten ook de modaliteiten na te gaan per kredietgever. Via een gratis offerte kunt u dit perfect te weten komen.

[table id=1 /]