Kosten Verbonden aan een Leningsdossier: Een Gedetailleerde Uiteenzetting

Kosten Verbonden aan een Leningsdossier: Een Gedetailleerde Uiteenzetting

Bij een lening komen steeds extra kosten. Er zijn de kosten die de bankinstelling u kan aanrekenen en de kosten die een notaris u zal aanrekenen.

De kosten van een bankinstelling

Een bankinstelling mag u schattingskosten aanrekenen om te weten hoeveel het eigendom dat u in hypotheek geeft eigenlijk waard is.

Gouden tip: Betaal slechts na uitvoering van de schatting.

Een bankinstelling mag u eveneens dossierkosten aanrekenen die enkel mogen worden aangerekend als de bankinstelling het aanbod schriftelijk heeft geformuleerd waarin naast alle leningsvoorwaarden ook de geldigheidsduur van het aanbod staat.

Notariskosten

Een notaris kan u enkel dat aanrekenen wat wettelijk is vastgelegd met een kleine marge. De notariskosten bestaan uit belastingen (registratierechten, hypotheekrechten, recht op geschriften) en de eigenlijke notariskosten. De notaris zal de belastingen ontvangen en doorstorten aan de fiscus.

Maar hoeveel bedragen deze belastingen juist? Het registratierecht bedraagt 1% op de totale som waarvoor een hypotheek genomen wordt en een bedrag van € 25 per document dat aan uw leningsakte wordt gehecht. Hypotheekrecht bedraagt 0,3% op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen vermeerderd met het honorarium van de hypotheekbewaarder en met de kosten die de hypotheekbewaarder aan de notaris vraagt voor de aflevering van een hypothecair getuigschrift. Ten slotte zijn er nog het recht op geschriften van € 50.

De eigenlijke notariskosten bestaan uit de vergoeding voor aanvragen van inlichtingen bij allerhande officiële instanties. Deze kosten bestaan uit een vergoeding voor de notaris en voor de kosten die hij bij deze instanties heeft moeten maken. Verder rekent de notaris u nog een honorarium (ereloon) aan. Gelukkig is dit bedrag wettelijk vastgesteld. Het hangt evenwel af van het leningsbedrag en wordt berekend aan degressieve schijven:

  • 4,56% op de schijf tot € 7.500
  • 2,85% op de schijf tussen € 7.500 – € 17.500
  • 2,28% op de schijf tussen € 17.500 – € 30.000
  • 1,71% op de schijf tussen € 30.000 – € 45.495
  • 1,14% op de schijf tussen € 45.495 – € 64.095
  • 0,57% op de schijf tussen € 64.095 – € 250.095
  • 0,057% op de schijf boven € 250.095

In het totaal kun u rekenen op kosten die een bedrag van ongeveer 2 à 3% van het volledige geleende bedrag uitmaken.

Let op. Sinds de zomer van 2012 betaalt u eveneens 21 % BTW op het ereloon van de notaris. De notaris zal de 21 % btw innen en doorstorten naar de Staat zoals hij dat nu ook doet met de registratierechten.