Welke soorten leningen en kredieten zijn er?

Overzicht van Verschillende Soorten Leningen en Kredieten

Er bestaan verschillende soorten leningen en kredieten en een lening is niet steeds hetzelfde als een krediet hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt.

Bij een lening wordt de volledige som onmiddellijk ter beschikking gesteld van de ontlener. De ontlener is verplicht het kapitaal op regelmatige tijdstippen terug te betalen op de overeengekomen wijze en samen met een procentuele intrest.

Bij een krediet(opening) krijgt de ontlener, in casu ‘kredietnemer’, het recht om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd. Het gaat eigenlijk om een kredietlijn. Neemt de kredietnemer het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel op, dan is hij verplicht het krediet terug te betalen, samen met een procentuele intrest.

Het verschil met de ontlener is dat de kredietnemer het bedrag zo dikwijls terug kan opnemen als hij/zij wil. Met deze voorwaarde: de kredietnemer mag het totale bedrag van de kredietlijn niet overschrijden. De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en de rentevoet van de opname(s) is vast of veranderlijk.

De woonkredieten worden tegenwoordig bijna altijd verstrekt in de vorm van een kredietopening.

U wilt een lening afsluiten ? Raadpleeg dan verschillende kredietverleners.